Szkolnictwo wyższeProjekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki – wynagrodzenie profesora

2023-11-190
A,Wood,Panelled,University,Lecture,Theatre/conference,Hall

23 października 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia dot. zmiany wysokości wynagrodzenia profesora, w którym możemy przeczytać:

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1838 oraz z 2023 r. poz. 16) w § 1 wyrazy „7210,00 zł” zastępuje się wyrazami „9370 zł”.

Zatem od stycznia 2024 r. proponowana jest podwyżka zasadniczego wynagrodzenia profesora o kwotę 2160 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia profesora wzrosną również wynagrodzenia i świadczenia w całym systemie szkolnictwa wyższego i nauki, których wysokość jest ustalana w zależności do wysokości wynagrodzenia profesora, a w szczególności wysokość dodatku funkcyjnego; miesięcznego stypendium doktoranckiego; wynagrodzenia w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz członków komisji habilitacyjnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://cyranpolak.pl/wp-content/uploads/2023/01/logo-cp-brazowo-biale.png
al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 14/4, 31-514 Kraków

Cyran Polak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

KRS: 0001031409 NIP: 6751781538 REGON: 525131715

Zobacz nas na:

Koszt połączenia z naszym numerem jest zgodny z opłatą jak za połączenie do sieci stacjonarnej według taryfy Twojego operatora.

Treści naszego autorstwa zamieszczone na tej stronie dostępne są na licencji Creative Commons CC BY SA 4.0.
Możesz je kopiować, zmieniać, wykorzystywać komercyjnie, bez ograniczeń terytorialnych pod warunkiem uznania naszego autorstwa. Zapoznaj się z warunkami licencjonowania naszych treści.