HomeAuthor Michał Cyran

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Być może nie wszyscy zainteresowani szkolnictwem wyższym odnotowali dość istotną zmianę przepisów, która ma przełożenie na wydane decyzje przyznające świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Ustawą z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. póz. 2768) przedłużono ważność...

davide-cantelli-e3Uy4k7ooYk-unsplash

5 stycznia 2024 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało komunikat w sprawie  wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.   Poniżej załączniki zawierające wykaz. Źródło strona MNiSW. Załącznik – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – PDF 20240105​_Wykaz​_czasopism​_naukowych​_2024​_styczeń​_w​_wersji​_PDF.pdf 9.64MB Załącznik – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji...

good-free-photos-YZsvNs2GCPU-unsplash

Ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym. Projektowane zmiany dotyczą kończących się studiów doktoranckich. Warto zapoznać się z uzasadnieniem projektu, który w pewnym zakresie reguluje sytuację doktorantów będących na ostatnim roku tych studiów, którzy do końca 2024 r. muszą zakończyć studia obroną rozprawy doktorskiej. Proponowane zmiany dot....

Zatrudnimy aplikanta/aplikantkę

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE! ZATRUDNIMY APLIKANTA/APLIKANTKĘ ODBYWAJĄCĄ APLIKACJĘ RADCOWSKĄ Opis stanowiska: bieżąca, samodzielna obsługa prawna Klientów, w tym w szczególności spółek, podmiotów sektora finansów publicznych w tym uczelni wyższych, samodzielne prowadzenie spraw administracyjnych, sądowych, egzekucyjnych, zastępstwo procesowe, osobisty udział w rozprawach, tworzenie i opiniowanie umów, porozumień i aneksów, sporządzanie opinii i analiz prawnych, prowadzenie szkoleń, Wymagania: praktyczna...

E-doręczenia – przesunięcie terminu wejścia w życie nowych obowiązków.

Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji na swojej stronie internetowej po konsultacjach z licznymi grupami obowiązanymi do  wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie doręczeń elektronicznych, podjęło decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia 2023 r. Ponadto Minister Cyfryzacji wystąpi z inicjatywą legislacyjną, której efektem będzie przesunięcie obowiązku dostosowania się do...

https://cyranpolak.pl/wp-content/uploads/2023/01/logo-cp-brazowo-biale.png
al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 14/4, 31-514 Kraków

Cyran Polak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

KRS: 0001031409 NIP: 6751781538 REGON: 525131715

Zobacz nas na:

Koszt połączenia z naszym numerem jest zgodny z opłatą jak za połączenie do sieci stacjonarnej według taryfy Twojego operatora.

Treści naszego autorstwa zamieszczone na tej stronie dostępne są na licencji Creative Commons CC BY SA 4.0.
Możesz je kopiować, zmieniać, wykorzystywać komercyjnie, bez ograniczeń terytorialnych pod warunkiem uznania naszego autorstwa. Zapoznaj się z warunkami licencjonowania naszych treści.