Branże

Od początku funkcjonowania Kancelarii, naszym głównym założeniem było dotarcie do każdego Klienta z indywidualną ofertą przygotowaną z uwagi na charakter prowadzonej działalności. Dzięki zaangażowaniu pracowników i współpracowników Kancelarii, osób o różnych specjalnościach i odmiennych doświadczeniach, możemy wyjść do naszych Klientów z kompleksową ofertą obsługi prawnej.

Kancelaria pomaga w bieżącej działalności, prowadzi sprawy sądowe, arbitrażowe a także pozasądowe postępowania ugodowe w licznych dziedzinach biznesu, z których do najważniejszych sektorów zaliczyć można:

  • Podmioty sektora finansów publicznych

  • Producenci kosmetyków i produktów spożywczych

  • Uczelnie wyższe

  • Producenci maszyn i urządzeń

  • Developerzy