Zespół

Michał Cyran

radca prawny – mediator

Radca prawny wpisany na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów sektora finansów publicznych, w tym w szczególności uczelni wyższych.  Członek Zespołu Radców Prawnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja oraz Koordynator Biura Radców Prawnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Ukończył studia magisterskie oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego, prawa szkolnictwa wyższego oraz prawa nieruchomości.

Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje w szczególności w sprawach z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości i prowadzeniu procesów inwestycyjnych. Prowadził zajęcia na uczelniach wyższych, a także szkolenia z zakresu prawa administracyjnego i szeroko rozumianego prawa o szkolnictwie wyższym. Współautor regulacji prawnych pierwszego w Polsce Związku Uczelni „InnoTechKrak” utworzonego przez AGH, UR i PK.

Marcin Polak

radca prawny

Specjalizuje się w obsłudze Klientów z branży kosmetycznej. Członek grupy legislacyjnej przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Obsługuje Klientów z branży IT. Pełnił funkcje członka zarządu i rady nadzorczej czołowego dostawcy oprogramowania antywirusowego w Polsce.

Brał udział w procesach negocjacyjnych wieloletnich kontraktów dla kluczowych najemców w czołowych polskich galeriach handlowych.

Wraz ze współpracownikami z Kancelarii nadzorował od strony prawnej procesy inwestycyjne dotyczące budowy dużych zakładów produkcyjnych przy udziale kapitału zagranicznego.

Prowadził zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu praw nowych technologii.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie praw nowych technologii, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji oraz prawa kosmetycznego.

Aktywnie uczestniczy w sporach procesowych reprezentując Klientów Kancelarii.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Włada biegle językiem angielskim.

Małgorzata Moras

doktor nauk prawnych

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Ekspert z zakresu zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ oraz Uniwersytetu w Wiedniu. W latach 2007-2011 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, umowach koncesyjnych oraz zagadnieniach związanych z procesem stanowienia prawa.

Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Marcin Moras

radca prawny

Radca prawny w Uniwersytecie Jagiellońskim – Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris oraz w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni wyższych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie o szkolnictwie wyższym, a także prawie gospodarczym i prawie cywilnym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  podyplomowych studiów z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelarią radcy prawnego, spółką z branży IT oraz uczelniami wyższymi w Krakowie. Ukończył  szereg szkoleń oraz kursów z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadził i nadal prowadzi obsługę prawną licznych projektów finansowanych ze środków unijnych.

Włada biegle językiem angielskim.

Julia Zep

aplikant

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończyła broniąc pracę magisterską pt.„Nacjonalizacja i reprywatyzacja dóbr kultury w Polsce” pod kierunkiem naukowym profesora Tadeusza Włudyki w Katedrze Polityki Gospodarczej. W październiku 2016 roku zostałam wpisana na listę aplikantów radcowskich I roku.