Obszary praktyk

Własność intelektualna

Naszym Klientom oferujemy profesjonalną obsługę wymagającą specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa IT popartą bogatym doświadczeniem w tym obszarze.
Specjalizujemy się w obsłudze transakcji handlowych w sektorze informatycznym.
Uczestniczymy i wspieramy naszych Klientów w negocjacjach handlowych kontraktów biznesowych. Przygotowujemy kompleksowe umowy na produkcję oraz wdrożenie systemów informatycznych.
Zajmujemy się analizowaniem oraz przygotowaniem wzorców umownych do stosowania przez naszych Klientów w powtarzalnych relacjach biznesowych.
Reprezentujemy z sukcesem naszych Klientów w skomplikowanych sporach sądowych dotyczących gwarancji jakości produktów informatycznych i odpowiedzialności względem konsumentów.
Posiadamy bogate doświadczenie obsługując największe ogólnopolskie przedsiębiorstwa branży internetowej.

Nieruchomości

Kancelaria Radców Prawnych Cyran Polak świadczy także kompleksową obsługę prawną związaną z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami, w której zakres wchodzi m.in.  reprezentację przed organami administracyjnymi oraz wszelkimi sądami na każdym etapie postępowania, w zakresie sporów dotyczących nieruchomości lub ustalenia stanu prawnego nieruchomości;  audyt nieruchomości, ustalanie stanu prawnego, analiza ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawem. Ponadto nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego, we wszelkich postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości, m.in. uzyskiwanie odszkodowań wynikających z wywłaszczenia nieruchomości, realizacji inwestycji celu publicznego, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, sprawy opłat adiacenckich, podziału i scalania nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wykupu nieruchomości od gminy lub Skarbu Państwa, odrolnienia gruntów, zmiany przeznaczenia gruntów.

Prawo kosmetyczne

Kancelaria  w zakresie swoich usług świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną polskim  producentom kosmetyków i suplementów diety, konfekcjonerom i dystrybutorom produktów. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę cosmetovigilance, pomagamy wdrażać dla naszych Klientów procedury GMP, opiniujemy zamierzenia inwestycyjne oraz bieżącą działalność pod kątem zgodności z wymaganiami stawianymi przez przepisy krajowe oraz ustawodawstwo unijne. W zakresie pomocy dla tej branży, świadczymy również obsługę dot. praw własności intelektualnej i przemysłowej przy współpracy z renomowanymi kancelariami patentowymi w Polsce i za granicą. Radca prawny Marcin Polak  jest członkiem Grupy Legislacyjnej przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Prawo spółek

Posiadamy doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w tym w szczególności w obsłudze spółek osobowych oraz kapitałowych.
Oferujemy kompleksową obsługę prawną spraw statutowych spółek • analizowanie i opiniowanie odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnoprawnej członków zarządów spółek kapitałowych łącznie z opiniowaniem umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tych osób;
• bieżąca obsługa korporacyjna – przygotowywanie uchwał, prowadzenie i uczestniczenie w zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy oraz inne czynności wymagające wiedzy prawniczej • zakładanie spółek
• uczestniczenie w procesach due diligence
• wsparcie w procesach przekształceniowych spółek
• pomoc w sytuacjach konfliktowych między wspólnikami lub akcjonariuszami w tym zastępstwo procesowe w postępowaniach dotyczących zaskarżania uchwał
Dla każdego naszego Klienta zainteresowanego kompleksową obsługą przygotowujemy indywidualnie i bezpłatnie analizę zapotrzebowania oraz dedykowaną ofertę współpracy.
Wspieramy młodych przedsiębiorców z innowacyjnymi pomysłami oferując im pomoc prawną na preferencyjnych warunkach.

Szkolnictwo wyższe

Kancelaria świadczy usługi dla podmiotów sektora finansowego ze środków publicznych w tym w szczególności uczelniom wyższym. Obsługa uczelni wiąże się z koniecznością dostosowania funkcjonowania szeregu jednostek uczelnianych do zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Usługi kancelarii we wskazanym zakresie skupiają się w głównie w zakresie kontroli wydawanych  przez organy uczelni wyższych aktów prawa, analizy na bieżąco zawieranych umów, kontroli wydawanych decyzji administracyjnych, a także regulacji stanu prawnego nieruchomości szkół wyższych. Kancelaria świadczy swe usługi dla uczelni znajdujących się w czołówce Uniwersytetów i Akademii w Polsce, dzięki czemu możemy stale gromadzić doświadczenia i wdrażać w życie sprawdzone pomysły zastosowane w innych uczelniach.

Prawo prasowe

Do naszych specjalności zaliczamy obsługę Klientów zarówno indywidualnych jak i korporacyjnych w sprawach z zakresu prawa prasowego. W zakresie problematyki związanej z prawem prasowym Kancelaria świadczy następujące usługi:
• badanie zgodności z obowiązującymi przepisami materiałów prasowych i reklamowych ;
• analiza i opiniowanie umów z zakresu szeroko rozumianego prawa mediów i prawa IT;
• sporządzanie kompleksowych opinii prawnych z zakresu prawa prasowego i prawa mediów;
• zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym;
• zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz sądami
• doradztwo i opracowywanie odpowiedzi na wnioski o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych, przygotowywanie wniosków o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych.

Prawo zamówień publicznych

W ramach usług świadczonych przez nasz wyspecjalizowany zespół prawników, na zlecenie naszych przeprowadzamy badanie wydawanych przez organy publiczne dokumentów wynikającymi z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Kancelaria opracowuje, kontroluje i zatwierdza zagadnień związanych polskim systemem zamówień publicznych. Świadczymy usługi zarówno dla Klientów zamawiających i świadczących usługi bądź dostarczających towary, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.   Do kluczowych zagadnień podejmowanych przez prawników Kancelarii należy w szczególności

  • przygotowywanie odwołań, w tym również reprezentacja przed KI;
  • tworzenie bądź weryfikacja SIWZ.
  • Audyt prawny z zakresu PZP
  • Przygotowanie wniosków i niezbędnej dokumentacji z zakresu PZM.