COST CALCULATORGet Quote for Your Taxes

Free Tax Calculator

Submit the details
18
Define company income
Total
BASIC RATE FROM
$250
The client and lawyer will agree on the hourly rate before getting started with the case.
STANDARD HOUR RATE
$500
A flat fee is offered if your case is relatively simple or routine such as a will or an uncontested divorce.
PREMIUM HOUR RATE
$750
We will formally update you on progress of costs, both incurred and anticipated, on a monthly basis.
http://cyranpolak.pl/wp-content/uploads/2023/01/logo-cp-brazowo-biale.png
al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 14/4, 31-514 Kraków

Cyran Polak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

KRS: 0001031409 NIP: 6751781538 REGON: 525131715

Zobacz nas na:

Koszt połączenia z naszym numerem jest zgodny z opłatą jak za połączenie do sieci stacjonarnej według taryfy Twojego operatora.

Treści naszego autorstwa zamieszczone na tej stronie dostępne są na licencji Creative Commons CC BY SA 4.0.
Możesz je kopiować, zmieniać, wykorzystywać komercyjnie, bez ograniczeń terytorialnych pod warunkiem uznania naszego autorstwa. Zapoznaj się z warunkami licencjonowania naszych treści.